SJÖRÖVARKULLEN 2005-02-27

Efter:
Vackre Harley  

Skattkammarens Latin Lover

"Harley"

e. LPI Semtegens Toro Bravo
u. Skattkammarens Enchilada

Jakt: 2 x 1 Ökl, A-prov 1 Ökl
Utställning: CK


 


Undan:


Boltiltorps Nice Looking Lass

"Jizza"

e. Black Mica´s Always An Anarchist
u. SUCh Berenas Magical Star

Jakt: 1 Ökl
Utställning: CK