Viktigt för vår avel är att hundarna skall vara rastypiska och uppfylla flatklubbens krav. En avel som säger att båda föräldrarna skall vid en objektiv bedömning ha befunnits vara rastypiska såväl exteriört om jaktligt och mentalt.

Min avel sker i mindre skala då det intressanta för mig är att behålla något själv. Av någon anledning har jag en viss förkärlek till hanhundar. Kanske beror det på att nästan varje gång vi anmälde Molly till ett jaktprov började hon löpa. Med ett halvår mellan löpen och ett halvår mellan proven så var det många gånger jag fick kontakta veterinär för att få ett intyg så att hon kunde avanmälas, det tröttnade jag till slut på.